Zapraszamy do zapoznania się z zakresem usług

Przedsiębiorcy objęci obowiązkiem prowadzenia pełnej księgowości oraz firmy, które dobrowolnie wybrały taką formę obowiązane są stosować określone ustawą zasady rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Oferowana przez nasze biuro rachunkowe kompleksowa obsługa Państwa firmy obejmuje cały zakres prac, bez ukrytych kosztów i po bardzo atrakcyjnych cenach. Ceny naszych usług negocjujemy indywidualnie, biorąc pod uwagę rodzaj działalności, ilość dokumentów księgowych w miesiącu, zakres prac dodatkowych.

W ramach usługi kadrowo-płacowej swiadczymy kompleksową obsługę rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym naliczanie składek i sporządzanie deklaracji. Oferujemy również obsługę umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, kontrakt menedżerski, innych. Naliczanie wynagrodzeń, odpraw, odszkodowań i ekwiwalentów, należnych zasiłków oraz świadczeń przysługujących pracownikom, należnych składek oraz podatków dochodowych

 

Pełna księgowość

 • tworzenie planu kont
 • ewidencja kosztów i przychodów
 • ewidencja środków trwałych
 • ewidencja wyposażenia
 • ewidencja podatku od towarów i usług
 • deklaracje i zestawienia
 • bilans i inne zestawienia roczne
 • obsługa pracowników
 • sporządzanie sprawozdań dla Urzędu Statystycznego
 • biuro

Podatkowa KPiR

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia
 • przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom oraz sporządzanie deklaracji ubezpieczeniowych
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych
 • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych oraz deklaracji podatku od towarów i usług VAT-7
 • sporządzanie deklaracji VAT-U
 • udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych
 • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej

Kadry i płace

 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę PIT-4 oraz odpowiednich przelewów zaliczek na ten podatek
 • wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS, a także przygotowanie odpowiednich przelewów tych składek
 • sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego:
  • zestawienia dotyczącego przesłanych składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
  • rocznych kartotek wszystkich pracowników w postaci wydruków komputerowych,
  • informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11
 • księgowość płacowa
 • kalkulacja wynagrodzeń
 • prowadzenie spraw kadrowo- pracowniczych
 • sporządzanie deklaracji PFRON

Zapraszamy do kontaktu